Næste aktivitet 10 juni 2021

Ordinær Generalforsamling 2021


Hermed indkaldes til den årlige generalforsamling

Torsdag den 10. juni 2021 kl.19,30 i Multihuset, Arenavej 1. 4300 Holbæk


Dagsorden:
Punkt 1.    Valg af dirigent og stemmetæller.
Punkt 2.   Formandens beretning.
Punkt 3.   Regnskab.
Punkt 4.   Indkomne forslag.
Punkt 5.   Fastsættelse af kontingent for 2022.
Punkt 6.   Valg af Bestyrelse
a. Formand Boje Nielsen for 2 år. Modtager genvalg
b. Bestyrelsesmedlem Ole Saltoft Christiansen, for 2 år.
c. Bestyrelsesmedlem Hans Thomsen, for 2 år. Modtager genvalg
d. Valg af et bestyrelsesmedlem for 1 år
Punkt 7.   Valg af Bestyrelsessuppleant 2.
Bjarne D. Jørgensen for 2 år.
Punkt 8.   Valg af Bilagskontrollant 1.
Johnny S. Jensen, for 2 år.
Punkt 9.   Valg af Bilagskontrollantsuppleant 1.
Ole Gosmann for 2 år.
Punkt 10.   Eventuelt.


Husk: Alle der deltager til generalforsamlingen skal have taget
gyldig lyntest eller have et corona pas

Aktivitetskalender for 2021

Januar

Feburar

Marts

April

Maj

JuniMedlemsmøde

AFLYST pga Covid 19

11: Medlemsmøde 


AFLYST pga Covid 1911: GeneralforsamlingAFLYST pga Covid 19

Medlemsmødet i april aflyst pga covid 19

13: Udendørs "medlemsmøde i Nordsjællands Fuglepark.

10: Generalforsamling

Juli

August

September

Oktober

November

December

Ferie


Havemøde/voliererbesøg hos et medlem.


Dato tilgår.

9: Medlemsmøde


18: Zwolle fuglemarked

14: Medlemsmøde


22-24: Udstilling i Køge

11: Medlemsmøde


18: Fællesbustur til Rander Fuglemarked.
Der afholdes medlemsmøde den anden torsdag i hver måned i Multihuset, Arenavej, 4300 Holbæk.